Διαχείριση Τμημάτων​

Κάντε κάθε μάθημά σας να μετράει

Διαχείριση Τμημάτων​

Η διεξαγωγή ενός μαθήματος είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Με το i-Nucleus μπορείτε να δημιουργήσετε τμήματα και να κατανείμετε τους μαθητές σας σε αυτά, διατηρώντας ταυτόχρονα ακριβή αρχεία έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί σας να έχουν όλα τα τεχνικά εργαλεία που χρειάζονται για την παράδοση εξαιρετικών μαθημάτων. Για κάθε τμήμα, όλα τα δεδομένα (βιβλίο ύλης, εργασίες, αρχεία) είναι ορατά στους μαθητές και στους γονείς μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών τους, έτσι ώστε να είναι πάντα ενημερωμένοι για την εξέλιξη τους.

Καταγραφή μαθήματος – Όχι άλλες ξεχασμένες εργασίες για το σπίτι

Στο τέλος κάθε μαθήματος, ο καθηγητής συμπληρώνει το βιβλίο ύλης και τις εργασίες που έχει αναθέσει στους μαθητές. Κάθε μαθητής αξιολογείται για την απόδοσή του με βάση τις προσαρμοσμένες ενδείξεις απόδοσης.-

Απουσιολόγιο και ειδοποίηση γονέων

Η ασφάλεια των μαθητών είναι υψίστης σημασίας και για το λόγο αυτό οι γονείς θα ενημερώνονται όταν οι μαθητές απουσιάζουν ή καθυστερούν από τα μαθήματά τους.

Σχεδιασμός μαθήματος

Με το Πλάνο Μαθήματος του i-Nucleus, οι καθηγητές μπορούν να σχεδιάσουν τα μαθήματά τους και να έχουν μια γενική εικόνα της εξέλιξής τους σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Μπορούν να παρατηρήσουν καθυστερήσεις ή κενά και να επικεντρωθούν στην παροχή εξαιρετικής διδασκαλίας, αφαιρώντας το άγχος και τις ανησυχίες του σχεδιασμού.

Σχεδιασμός διδακτικού υλικού

Το Πλάνο Μαθήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στους καθηγητές να συνδέουν διδακτικό υλικό σε κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο υλικό μέσω της πλατφόρμας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα αρχεία ανά πάσα στιγμή, οπότε δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες για χαμένες σημειώσεις ή δαπανηρές εκτυπώσεις.

Επικοινωνία τάξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS

Οι διαχειριστές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν εσωτερικά μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS με ολόκληρη την τάξη ή/και τους γονείς, χωρίς την ταλαιπωρία της χρήσης εξωτερικών εργαλείωνγ