Στατιστικά Διαγράμματα

Η πληροφορία είναι δύναμη

Στατιστικά Διαγράμματα

Διαθέσιμά και προσβάσιμα μόνο στον κάτοχο του λογαριασμού, στους διαχειριστές και το διοικητικό προσωπικό, το i-Nucleus προσφέρει βασικά εργαλεία γραφικών για την παρακολούθηση της κατάστασης του οργανισμού σας, την αξιολόγηση των στόχων σας και τον εντοπισμό ευκαιριών για βελτιώσεις.

Δυναμικά στατιστικά διαγράμματα

Οι διαχειριστές και οι διευθυντές μπορούν να δουν δεδομένα και γραφήματα ανά σχολικό έτος, όπως:

  • Τον αριθμό των μαθητών
  • Τα έσοδα και έξοδα
  • Την προβολή εσόδων για το ερχόμενο εξάμηνο
  • Τις ώρες διδασκαλίας
  • Τον αριθμό των πελατών & των εγγραφών
  • Τον αριθμό των πελατών ανά κανάλι διαφήμισης
  • Τα ποσοστά μετατροπής πελατών ανά κανάλι διαφήμισης