Πακέτα Συνδρομής

Διαλέξτε το καλύτερο πλάνο για την επιχείρησή σας

Επιλέξτε το πακέτο συνδρομήςσας

Πλατινένιο

1,120
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €100
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 300*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 10 GB**
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 4*
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Προσαρμοσμένη υπηρεσία εκπαίδευσης και φορητότητας κατά την εγγραφή****
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένα συμβόλαια για γονείς και καθηγητές
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Ηλ. Βιβλία - myData (περιλαμβάνεται)
 • Διαδικτυακά μαθήματα (περιλαμβάνεται)
 • Smart Scheduling (περιλαμβάνεται)

Χρυσό

475
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €45
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 200
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 5 GB**
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 3
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Προσαρμοσμένη υπηρεσία εκπαίδευσης και φορητότητας κατά την εγγραφή****
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένα συμβόλαια για γονείς και καθηγητές
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Ηλ. Βιβλία - myData
  Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα (Επιπρόσθετο)
 • Smart Scheduling (Επιπρόσθετο)

Ασημένιο

375
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €37
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 150
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 2 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 2
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Προσαρμοσμένη υπηρεσία εκπαίδευσης και φορητότητας κατά την εγγραφή****
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένα συμβόλαια για γονείς και καθηγητές
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Ηλ. Βιβλία - myData
  Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα (Επιπρόσθετο)
 • Smart Scheduling (Επιπρόσθετο)

Χάλκινο

199
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €19
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 70
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 0.5 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 1
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Προσαρμοσμένη υπηρεσία εκπαίδευσης και φορητότητας κατά την εγγραφή****
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένα συμβόλαια για γονείς και καθηγητές
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Ηλ. Βιβλία - myData
  Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα (Επιπρόσθετο)
 • Smart Scheduling (Επιπρόσθετο)
Επιπρόσθετα εργαλεία Τρίμηνη συνδρομή Ετήσια συνδρομή
Δυνατότητα διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων
€110
€350
Διαχείριση Λογιστικών Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA (μόνο στο Ασημένιο, Χρυσό και Πλατινένιο)
N/A
€250
Smart Scheduling
N/A
€350

* Για περισσότερους μαθητές και παραρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα πωλήσεων.

** Επιπλέον χωρητικότητα χρεώνεται στα €20 για 10 GΒ επιπλέον ετησίως.

*** H αγορά SMS μηνυμάτων γίνεται μέσω της πλατφόρμας. Τα μηνύματα απουσίας καθώς επίσης και μηνύματα νέων χρηστών δεν χρεώνονται.

**** Για επιπρόσθετη εκπαίδευση, η χρέωση είναι €50 ανά ώρα. Υπολογίζουμε 1 ώρα για την εκπαίδευση καθηγητών και 2 ώρες για την εκπαίδευση διοικητικού προσωπικού.

Σημειώσεις:

 1. Για νέους πελάτες μόνο παρέχουμε τον πρώτο μήνα δωρεάν ώστε η ετήσια συνδρομή να καλύπτει 13 μήνες.
 2. Η συνδρομή των επιπρόσθετων εργαλείων υπολογίζεται αναλογικά ώστε να εναρμονίζεται με την ετήσια συνδρομή.

Γιατί να επιλέξετε το i-Nucleus

Ανταγωνιστική Τιμή

Με τέσσερα διαφορετικά πακέτα για να διαλέξετε, προσφέρουμε εξαιρετική αξία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πόσους σπουδαστές έχετε ανά υποκατάστημα. Αποσύραμε αυτό το βάρος, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 

2 Ημέρες Δωρεάν Δοκιμή

Γνωρίζουμε ότι δεν επιθυμείτε να πληρώσετε για κάτι που δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη. Γι’ αυτό σας προσφέρουμε δύο ημέρες δωρεάν δοκιμή για να ανακαλύψετε τις μοναδικές υπηρεσίες της πλατφόρμας μας καθώς είμαστε σίγουροι ότι θα εντυπωσιαστείτε με το αποτέλεσμα. 

Ευελιξία και Ελευθερία

Οι υπηρεσίες του i-Nucleus είναι της μορφής “Λογισμικό ως Υπηρεσία“, που είναι ο πιο σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε υπολογιστικού συστήματος. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο σας ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.