Πακέτα Συνδρομής

Διαλέξτε το καλύτερο πλάνο για τις ανάγκες σας

Τα πακέτα συνδρομής

Light

Ιδανικό για όσους θέλουν να μας γνωρίσουν
POD Ετήσια Συνδρομή
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 50*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 1 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 1
 • Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων μαθητών και επαφών
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Εβδομαδιαία αναφορά δραστηριοτήτων μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Διαχείριση πολλαπλών εταιρικών λογιστικών λογαριασμών
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου
 • Smart Scheduling
 • Ζωντανές ομάδες συνομιλίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Basic

Ιδανικό για μικρούς οργανισμούς ή για μεμονωμένους εκπαιδευτές
POD Ετήσια Συνδρομή
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 50*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 5 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 1
 • Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων μαθητών και επαφών
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Εβδομαδιαία αναφορά δραστηριοτήτων μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Διαχείριση πολλαπλών εταιρικών λογιστικών λογαριασμών
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου: Επιπρόσθετο
 • Smart Scheduling: Επιπρόσθετο
 • Ζωντανές ομάδες συνομιλίας: Επιπρόσθετο
 • 2 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης: Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Advanced

Ιδανικό για μεσαίους και αναπτυσσόμενους οργανισμούς
POD Ετήσια Συνδρομή
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 150*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 10 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 2
 • Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων μαθητών και επαφών
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Εβδομαδιαία αναφορά δραστηριοτήτων μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Διαχείριση πολλαπλών εταιρικών λογιστικών λογαριασμών
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου: Επιπρόσθετο
 • Smart Scheduling: Επιπρόσθετο
 • Ζωντανές ομάδες συνομιλίας: Επιπρόσθετο
 • 3 ώρες εκπαίδευση προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή: Επιπρόσθετο
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης: Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Professional

Ιδανικό για μεγάλους και ανταγωνιστικούς οργανισμούς
POD Ετήσια Συνδρομή
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 250*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 20 GB**
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: Απεριόριστα
 • Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων μαθητών και επαφών
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Εβδομαδιαία αναφορά δραστηριοτήτων μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Διαχείριση πολλαπλών εταιρικών λογιστικών λογαριασμών
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου
 • Smart Scheduling
 • Ζωντανές ομάδες συνομιλίας: Επιπρόσθετο
 • 4 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή: Επιπρόσθετο
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης: Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

* Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον μαθητές σε πακέτα των 50 μαθητών ετησίως.

** Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χωρητικότητα σε πακέτα των 20 GΒ ετησίως.

*** H αγορά SMS μηνυμάτων γίνεται μέσω της πλατφόρμας. Τα μηνύματα απουσίας καθώς επίσης και μηνύματα νέων χρηστών δεν χρεώνονται.

Σημειώσεις:

 1. Για νέους πελάτες μόνο παρέχουμε τον πρώτο μήνα δωρεάν ώστε η ετήσια συνδρομή να καλύπτει 13 μήνες.
 2. Η συνδρομή των επιπρόσθετων εργαλείων υπολογίζεται αναλογικά ώστε να εναρμονίζεται με την ετήσια συνδρομή.

Γιατί να επιλέξετε το i-Nucleus

Ανταγωνιστική Τιμή

Με τρία διαφορετικά πακέτα για να διαλέξετε, προσφέρουμε εξαιρετική αξία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πόσους σπουδαστές έχετε ανά υποκατάστημα. Αποσύραμε αυτό το βάρος, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Απεριόριστη Δωρεάν Δοκιμή

Γνωρίζουμε ότι δεν επιθυμείτε να πληρώσετε για κάτι που δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη. Γι’ αυτό σας προσφέρουμε την πλατφόρμα  δωρεάν για όσο διάστημα θέλετε για να ανακαλύψετε τις μοναδικές υπηρεσίες της πλατφόρμας μας καθώς είμαστε σίγουροι ότι θα εντυπωσιαστείτε με το αποτέλεσμα. 

Ευελιξία και Ελευθερία

Οι υπηρεσίες του i-Nucleus είναι της μορφής “Λογισμικό ως Υπηρεσία“, που είναι ο πιο σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε υπολογιστικού συστήματος. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο σας ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.