Πακέτα Συνδρομής

Διαλέξτε το καλύτερο πλάνο για τις ανάγκες σας

Τα πακέτα συνδρομής

Πλατινένιο

1,120
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €100
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 300*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 10 GB**
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 4*
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Διαδικτυακά μαθήματα
 • Smart Scheduling
 • 2 ημέρες εκπαίδευση προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Χρυσό

475
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €45
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 200*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 5 GB**
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 3
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή: Επιπρόσθετο
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου
 • Ηλ. Βιβλία - myData
  Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα : Επιπρόσθετο
 • Smart Scheduling: Επιπρόσθετο
 • 2 ημέρες εκπαίδευση προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Ασημένιο

375
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €37
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 150*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 2 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 2
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης: Επιπρόσθετο
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου: Επιπρόσθετο
 • Ηλ. Βιβλία - myData: Επιπρόσθετο
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Smart Scheduling: Επιπρόσθετο
 • 2 ημέρες εκπαίδευση προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Χάλκινο

199
Ετήσια Συνδρομή/ Μηνιαία Συνδρομή €19
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 70*
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 0.5 GB*
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 1
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης: Επιπρόσθετο
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου: Επιπρόσθετο
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Smart Scheduling: Επιπρόσθετο
 • 2 ημέρες εκπαίδευσης προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας: Επιπρόσθετο
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

Starter

Δωρεάν
 • Μέγιστος αριθμός μαθητών: 10
 • Μέγιστος χώρος αποθήκευσης αρχείων: 100 ΜΒ
 • Μέγιστος αριθμός παραρτημάτων: 1
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη με email
 • Δωρεάν μεταφορά δεδομένων
 • Μηνιαία εκπαίδευση προσωπικού
 • Εφαρμογή για κινητά iOS & Android
 • Ειδοποίηση γονέα μέσω email και SMS σε περίπτωση απουσίας μαθητή
 • Διαχείριση οικονομικών μαθητή
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων πληρωμών
 • Αυτόματη δημιουργία ελέγχου προόδου μαθητή
 • Διάγραμμα επίδοσης μαθητή ανά τμήμα
 • Χρονολογικό διάγραμμα επίδοσης μαθητή
 • Διαχείριση ημερολογίου
 • Διαχείριση καθηγητών & προσωπικού
 • Ανακοινώσεις μέσω email
 • Επικοινωνία τμήματος μέσω email
 • Επικοινωνία μέσω SMS***
 • Σύστημα διαχείριση πελατών (CRM)
 • Καταγραφή εσόδων/εξόδων και οικονομικός έλεγχος
 • Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε λογιστή
 • Γραφήματα επίδοσης εταιρείας
 • Προσαρμοσμένη φόρμα εγγραφής μαθητή
 • Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων
 • Δημιουργία πιστοποιητικών παρακολούθησης
 • Προσαρμοσμένη σελίδα και σύνδεσμος εισόδου
 • Ηλ. Βιβλία - myData
 • Διαδικτυακά μαθήματα: Επιπρόσθετο
 • Smart Scheduling
 • 2 ημέρες εκπαίδευσης προσωπικού & προσαρμογή ρυθμίσεων εταιρείας
 • Αποκλειστικός εταιρικός σύμβουλος τηλεφωνικής υποστήριξης

* Επιπλέον μαθητές χρεώνονται στα €50.00 ανά 50 μαθητές ετησίως.

** Επιπλέον χωρητικότητα χρεώνεται στα €20.00 για 10 GΒ επιπλέον ετησίως.

*** H αγορά SMS μηνυμάτων γίνεται μέσω της πλατφόρμας. Τα μηνύματα απουσίας καθώς επίσης και μηνύματα νέων χρηστών δεν χρεώνονται.

Σημειώσεις:

 1. Για νέους πελάτες μόνο παρέχουμε τον πρώτο μήνα δωρεάν ώστε η ετήσια συνδρομή να καλύπτει 13 μήνες.
 2. Η συνδρομή των επιπρόσθετων εργαλείων υπολογίζεται αναλογικά ώστε να εναρμονίζεται με την ετήσια συνδρομή.

Γιατί να επιλέξετε το i-Nucleus

Ανταγωνιστική Τιμή

Με τέσσερα διαφορετικά πακέτα για να διαλέξετε, προσφέρουμε εξαιρετική αξία σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πόσους σπουδαστές έχετε ανά υποκατάστημα. Αποσύραμε αυτό το βάρος, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 

Απεριόριστη Δωρεάν Δοκιμή

Γνωρίζουμε ότι δεν επιθυμείτε να πληρώσετε για κάτι που δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη. Γι’ αυτό σας προσφέρουμε την πλατφόρμα  δωρεάν για όσο διάστημα θέλετε για να ανακαλύψετε τις μοναδικές υπηρεσίες της πλατφόρμας μας καθώς είμαστε σίγουροι ότι θα εντυπωσιαστείτε με το αποτέλεσμα. 

Ευελιξία και Ελευθερία

Οι υπηρεσίες του i-Nucleus είναι της μορφής “Λογισμικό ως Υπηρεσία“, που είναι ο πιο σύγχρονος και αξιόπιστος τρόπος για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε υπολογιστικού συστήματος. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο σας ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.