Όροι Παροχής Υπηρεσιών​

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή pdf.

Έκδοση 2.0: Αυτοί οι όροι ενημερώθηκαν τελευταία φορά την 1η Ιουνίου 2020. Μπορεί να ενημερωθούν στο μέλλον και θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκδοση εδώ στον ιστότοπό μας.

Τι σημαίνουν μερικές λέξεις

Για να είμαστε απολύτως σαφείς, εδώ είναι μερικές λέξεις που χρησιμοποιούμε και έχουν συγκεκριμένες έννοιες:

 • “Κάτοχος Λογαριασμού” σημαίνει μια εταιρεία που διαθέτει λογαριασμό i-Nucleus.
 • “Λογαριασμός i-Nucleus” σημαίνει μια τρέχουσα συνδρομή στην υπηρεσία.
 • “Η Υπηρεσία” σημαίνει το λογισμικό i-Nucleus το οποίο έχει προσβασιμότητα και χρησιμοποιείται μέσω του ιστότοπου που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
 • «Εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρεται στη Sophis Educational Systems Limited, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία με εταιρικό αριθμό 11141353 και με διεύθυνση 183-189 The Vale, Acton, London W3 7RW, Ηνωμένο Βασίλειο.
 • “Εσείς” σημαίνει εσείς, το άτομο που έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο ή / και την Υπηρεσία και
 • “Τα δεδομένα σας” σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα εισάγετε ή ανεβάζετε εσείς κατά τη χρήση της Υπηρεσίας

 

Δημιουργία και πρόσβαση σε λογαριασμό i-Nucleus

Τρόπος υποβολής αιτήσεων: Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό i-Nucleus. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού i-Nucleus υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στη σελίδα “Εγγραφή” ή δημιουργώντας λογαριασμό μέσω της εφαρμογής μας για κινητά.

Διαμόρφωση σύμβασης: Εάν αποδεχτούμε μια αίτηση για τη δημιουργία ενός λογαριασμού i-Nucleus, θα το επιβεβαιώσουμε μέσω email και σε αυτό το σημείο θα δημιουργηθεί μια νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του Κατόχου Λογαριασμού και εμάς. Εάν υποβάλετε αίτηση για τη δημιουργία λογαριασμού i-Nucleus, πρέπει επομένως να βεβαιωθείτε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να συνάψετε αυτήν τη σύμβαση για λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού. Η σύμβαση θα συναφθεί στη γλώσσα του Κατόχου Λογαριασμού και οι διατάξεις αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θα διέπουν τη συμφωνία μας με τον Κάτοχο Λογαριασμού και εσάς.
Εάν γίνετε κάτοχος λογαριασμού i-Nucleus επειδή έχετε παραπεμφθεί σε εμάς από κάποιον άλλο, το συμβόλαιό σας για τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι απευθείας μαζί μας.

Σφάλματα στις πληροφορίες που μας δώσατε: Εάν κάνατε λάθη στις λεπτομέρειες που μας δώσατε κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό i-Nucleus (ή που δώσατε στο τρίτο πρόσωπου που μας διαβίβασε αυτές τις λεπτομέρειες ως μέρος μιας συγκεκριμένης ρύθμισης που έχουμε με αυτούς), αυτά τα σφάλματα μπορούν να διορθωθούν με πρόσβαση στην Υπηρεσία και χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Επεξεργασία” στις “Λεπτομέρειες Εταιρείας”.

Άρνηση δημιουργίας λογαριασμού: Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να μην αποδεχτούμε αίτηση δημιουργίας λογαριασμού i-Nucleus. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε τεχνικούς περιορισμούς, είτε επειδή εσείς ή η επιχείρησή σας έχετε απαγορευτεί από τη χρήση της Υπηρεσίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα υπάρχουν χρεώσεις από εμάς για απορριφθείσες αιτήσεις.

Τρόπος πρόσβασης στον λογαριασμό: Δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία χωρίς όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε λογαριασμό i-Nucleus. Υπάρχουν δύο τρόποι για να τους αποκτήσετε:

 • Μόλις δημιουργηθεί ένας λογαριασμός i-Nucleus, θα εκδώσουμε στον αρχικό χρήστη (του οποίου τα στοιχεία μας δόθηκαν όταν ζητήθηκε ο λογαριασμός) με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
 • Πρόσθετοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν τα δικά τους ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης εάν ο αρχικός χρήστης έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία και χρησιμοποιεί τη λειτουργία “Νέος χρήστης” στη σελίδα “Ρυθμίσεις”. (Ορισμένα πακέτα συνδρομών ενδέχεται να έχουν περιορισμούς στον αριθμό των επιπλέον χρηστών που μπορούν να προστεθούν – ανατρέξτε στη σελίδα Τιμολόγησης για λεπτομέρειες).

 

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας: Εάν η επιχείρηση που εκπροσωπείτε είναι Κάτοχος Λογαριασμού και έχετε εξουσιοδότηση από αυτήν να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, σας παρέχουμε μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις: Η παραπάνω άδεια υπόκειται αυστηρά σε συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από εσάς (και από τον Κάτοχο Λογαριασμού στον οποίο έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό i-Nucleus και από όλους τους άλλους χρήστες αυτού του λογαριασμού i-Nucleus).

Οι υποχρεώσεις σας

Εσείς πρέπει να:

 • αποκτήστε πρόσβαση μόνο σε έναν λογαριασμό i-Nucleus ενός Κατόχου Λογαριασμού χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που σας επιτρέπει ο συγκεκριμένος κάτοχος λογαριασμού να χρησιμοποιήσετε,
 • χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για λογαριασμό του Κατόχου Λογαριασμού στου οποίου το λογαριασμό i-Nucleus έχετε πρόσβαση και αποκλειστικά για λειτουργικούς σκοπούς που σχετίζονται με την επιχείρηση του ίδιου του Κατόχου Λογαριασμού,
 • ανεβάστε στην Υπηρεσία μόνο δεδομένα που έχετε δικαίωμα ή έγκριση να το κάνετε (και για να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας).

Εσείς δεν πρέπει να:

 • κάνετε οτιδήποτε το οποίο εύλογα αναμένεται να προκαλέσει ζημιά, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή υλική βλάβη της Υπηρεσίας ή του ιστότοπού μας γενικά ή που ενδέχεται να επηρεάσει τη χρήση ή την εκμετάλλευση της Υπηρεσίας οποιουδήποτε άλλου μέρους.
 • αμφισβητήσετε ή να διεκδικήσετε την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία.

Ασφάλεια: Ο Κάτοχος Λογαριασμού είναι τελικά υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη διαφύλαξη τυχόν κωδικών πρόσβασης που έχουν δημιουργηθεί για τον έλεγχο της πρόσβασης στον λογαριασμό του i-Nucleus: παρακαλούμε διατηρήστε ασφαλή οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης έχει εκδοθεί.

Πληρωμή για την υπηρεσία

Ποσό συνδρομής: Ένα τέλος συνδρομής για τη χρήση της Υπηρεσίας καταβάλλεται κάθε χρόνο ή μηνιαίως εκ των προτέρων από τον Κάτοχο Λογαριασμού. Τα ποσά συνδρομής δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να τα διαφέρουν από καιρό σε καιρό: ανατρέξτε στη σελίδα τιμολόγησης για τις ισχύουσες τιμές. Οι τιμές στον ιστότοπό μας αναφέρονται σε λίρες Αγγλίας και σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (εάν εφαρμόζεται). Εάν αλλάξετε το πακέτο συνδρομής σας στο μέλλον, η αλλαγή στο ποσό πληρωμής συνδρομής θα ισχύσει στον επόμενο κύκλο χρέωσης.

Δωρεάν δοκιμές και δοκιμές beta: Δεν θα χρεωθείτε για τη χρήση της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου «δωρεάν δοκιμής» ή οποιασδήποτε περιόδου «δοκιμαστικής έκδοσης beta». Ωστόσο, ο Κάτοχος Λογαριασμού δεν δικαιούται να επωφεληθεί από περισσότερες από μία «δωρεάν δοκιμή» – αν ανακαλύψουμε ότι έχουν ζητηθεί περισσότερες από μία «δωρεάν δοκιμαστικές δοκιμές», ο Κάτοχος Λογαριασμού θα καταστεί υπεύθυνος για την πληρωμή του τέλους συνδρομής για κάθε χρήση της υπηρεσίας που έγινε μετά την πρώτη περίοδο «δωρεάν δοκιμής».

Αυτόματη ανανέωση: Μόλις τελειώσει οποιαδήποτε περίοδος «δωρεάν δοκιμής» ή «δοκιμαστικής έκδοσης beta», θα ανανεώσουμε αυτόματα τη συνδρομή του Κατόχου Λογαριασμού και θα τους χρεώσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες κατά τη ρύθμιση (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που μας παρασχέθηκαν) μέχρι να κλείσει ο λογαριασμός του i-Nucleus.

Μη πληρωμή: Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε την Υπηρεσία εάν η συνδρομή (συν του ΦΠΑ, αν εφαρμόζεται) δεν μας καταβληθεί εγκαίρως. Ο Κάτοχος Λογαριασμού πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουμε πλήρη και ακριβή στοιχεία χρέωσης και επικοινωνίας καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος του Κατόχου Λογαριασμού, της επαγγελματικής του διεύθυνσης και μιας διεύθυνσης email. Εάν τα τέλη συνδρομής καθυστερηθούν, επειδή για παράδειγμα η πιστωτική κάρτα του Κατόχου Λογαριασμού έχει λήξει, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία έως ότου πληρωθεί το υπόλοιπο και ενδέχεται να κλείσουμε μόνιμα τον λογαριασμό i-Nucleus του Κατόχου Λογαριασμού.

Τέλη για πολλούς λογαριασμούς: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για τη διαχείριση περισσότερων από μία επιχειρήσεων, θα πρέπει να εγγραφείτε για πολλούς λογαριασμούς και να πληρώσετε το τέλος συνδρομής που χρεώνουμε από εμάς για κάθε επιπλέον λογαριασμό i-Nucleus.

Ποιος κατέχει τι

Δικαιώματα στα δεδομένα σας: Ο Κάτοχος Λογαριασμού έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των Δεδομένων σας. Ο Κάτοχος Λογαριασμού διατηρεί την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που διαθέτει στα Δεδομένα σας (όπως δικαιώματα στο λογότυπό του, για παράδειγμα). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα Δεδομένα σας δεν θα μεταβιβαστούν σε εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα σας σε αξιωματούχους επιβολής του νόμου κατά τη διερεύνηση απάτης ή άλλων εικαζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά διαφορετικά θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας μόνο για την παροχή της Υπηρεσίας.

Δικαιώματα στο λογισμικό και στον ιστότοπό μας: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτών των δικαιωμάτων στον ιστότοπό μας) είτε μας ανήκουν είτε έχουν αδειοδοτηθεί και τίποτα από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών δεν μεταβιβάζει τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας σε εσάς ή στον Κάτοχο Λογαριασμού.

Χαρακτηριστικά τρίτων: Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή δεδομένων ή ενσωματωμένες υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται στο i-Nucleus αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του σχετικού τρίτου παρόχου.

Κλείσιμο λογαριασμού i-Nucleus

Ακύρωση από εσάς: Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό i-Nucleus του Κατόχου Λογαριασμού ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω email ή μεταβαίνοντας στην Υπηρεσία και χρησιμοποιώντας την επιλογή “κλείσιμο του λογαριασμού μου” στη σελίδα “Λογαριασμός”. Δεν θα χρεωθεί επιπλέον συνδρομή και δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων για τυχόν χρεώσεις συνδρομής που έχουν ήδη χρεωθεί και πληρωθεί.

Αναστολή και κλείσιμο από εμάς: Εάν εσείς (ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του λογαριασμού i-Nucleus του Κατόχου Λογαριασμού) δεν συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή εάν η πληρωμή των τελών συνδρομής δεν καταβάλλεται εγκαίρως, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία ή την οριστική ακύρωση του λογαριασμού i-Nucleus του Κατόχου Λογαριασμού. Εάν αποσύρουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία επειδή παραβιάστηκαν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών, δεν θα καταβληθεί καμία επιστροφή χρημάτων από εμάς. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κλείσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό i-Nucleus (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περιόδου «δωρεάν δοκιμής» ή «δοκιμαστικής έκδοσης beta») για οποιονδήποτε λόγο, προειδοποιώντας έναν μήνα πριν.

Αποποίηση ευθυνών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτή η ενότητα περιορίζει το βαθμό στον οποίο είμαστε υπεύθυνοι   για τυχόν απώλειες που ενδέχεται να υποστούν σε σχέση με τη χρήση  της Υπηρεσίας από εσάς. Απαιτεί επίσης από τον Κάτοχο Λογαριασμού να μας αποζημιώσει για οποιαδήποτε απώλεια υποστούμε ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Αποποίηση εγγυήσεων: Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία θα είναι κατάλληλη για την προβλεπόμενη χρήση σας, ούτε εγγυόμαστε ότι θα είναι χωρίς σφάλματα, έγκαιρη, αξιόπιστη, απόλυτα ασφαλής, χωρίς ιούς ή διαθέσιμη, ειδικά επειδή η Υπηρεσία εξαρτάται από την αξιοπιστία του Διαδικτύου και τη χρήση του δικού σας υπολογιστή για πρόσβαση στην Υπηρεσία. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις διακοπές στο ελάχιστο, αλλά ενδέχεται να διακόψουμε την Υπηρεσία από καιρό σε καιρό για να εκτελέσουμε εργασίες συντήρησης και υποστήριξης και να διερευνήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Αποποίηση της ευθύνης μας: Χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν περιορίζουμε την ευθύνη μας (εάν υπάρχει) για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που οφείλεται σε αμέλειά μας, για απάτη που διαπράχθηκε από εμάς ή για οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα ήταν παράνομο να περιορίσουμε ή να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε. Εξαιρούμε κάθε άλλη ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας που προκύπτει σε σχέση με την Υπηρεσία (ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για τη δυνατότητα τους να πραγματοποιηθούν).

Περιορισμός της ευθύνης μας: Όπου δεν δικαιούμαστε νομικά να αποκλείσουμε την ευθύνη μας, η συνολική μας ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με την Υπηρεσία (ή τον ιστότοπό μας γενικά) δεν θα υπερβαίνει ένα ποσό ίσο με τα τέλη συνδρομής που ο Κάτοχος Λογαριασμού (ή το σχετικό τρίτο μέρος για λογαριασμό τους) έχει πληρώσει σε εμάς τον προηγούμενο χρόνο.

Ευθύνη σε εμάς: Εάν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο της πρόσβασης στον λογαριασμό i-Nucleus του Κατόχου Λογαριασμού, τότε ο Κάτοχος λογαριασμού θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν εύλογα έξοδα και έξοδα που συνεπάγεται η παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής της Υπηρεσίας από εσάς. Διαφορετικά, θα θεωρηθείτε προσωπικά υπεύθυνοι για τυχόν εύλογα κόστη και έξοδα που έγιναν από εμάς λόγω παραβίασης αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών από εσάς.

Γενικά νομικά θέματα

Ολόκληρη η συμφωνία: Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς, του Κατόχου Λογαριασμού και εμάς σχετικά με την Υπηρεσία και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες αντιλήψεις ή συμφωνίες. Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για ευκολία και δεν επηρεάζουν την κατασκευή ή την ερμηνεία αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

Αλλαγές σε αυτό το συμβόλαιο: Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό και επομένως ενδέχεται να επιβάλουμε νέους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις στη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι θα αναρτηθούν στον ιστότοπό μας και θα ισχύουν από την επόμενη ετήσια συνδρομή του κατόχου λογαριασμού. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ελέγχετε για αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνεχής χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή από τον Κάτοχο Λογαριασμού όλων των νέων όρων. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορούν διαφορετικά να αλλάξουν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων: Θα έχουμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών σε άλλο μέρος. Ούτε εσείς ούτε ο Κάτοχος Λογαριασμού μπορείτε να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Απαλλαγή και δυνατότητα αποχώρησης: Εάν είτε εσείς είτε εμείς αγνοήσουμε οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, δεν σημαίνει ότι κάθε περαιτέρω παραβίαση δεν μπορεί να επιβληθεί. Ομοίως, εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο για κάποιο λόγο, τότε θα αντικατασταθεί από μια διάταξη η οποία, στο μέτρο του δυνατού, θα επιτυγχάνει τον ίδιο σκοπό με το πρωτότυπο και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα εξακολουθήσει να ισχύει και να είναι δεσμευτικό.

Επίλυση διαφορών: Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία. Εάν κάποιος διάδικος επιθυμεί να ασκήσει δικαστική διαδικασία σε σχέση με την Υπηρεσία, πρέπει να το πράξει στην Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους της χώρας από την οποία χρησιμοποιείτε ή με άλλο τρόπο έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.