Οικονομικά

Αποκτήστε πρόσβαση στα απόλυτα εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Οικονομικά

Ένας από τους κύριους πυλώνες που κάνουν την πλατφόρμα i-Nucleus μοναδική είναι ο διαισθητικός και ισχυρός χειρισμός των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας σας. Καθώς αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης, συνεργαστήκαμε με τους πελάτες μας για να σχεδιάσουμε τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε η εταιρεία σας να διατηρεί μια υγιή ταμειακή ροή και τα ανώτερα μέλη της ομάδας σας να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα μελλοντικά βήματα της η εταιρία. Όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά μας παρέχονται με προσαρμοσμένα φίλτρα για μια δεδομένη χρονική περίοδο ή / και για κάθε ένα από τα υποκαταστήματα του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος.

Καταγραφή των εσόδων

Μαζί με την καταγραφή των διδάκτρων, τα μέλη της διοικητικής ομάδας μπορούν να καταγράψουν οποιαδήποτε άλλη πηγή εισοδήματος για την εταιρεία (πωλήσεις βιβλίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ) και να εκδώσουν παραστατικά όπως απλές αποδείξεις ή και τιμολόγια.

Καταγραφή των εξόδων

Τα μέλη της ομάδας διοίκησης μπορούν να καταγράψουν τα έξοδα της εταιρείας σε μια δεδομένη ημερομηνία, να ορίσουν τον πάροχο, να επισυνάψουν αποδείξεις και άλλα έγγραφα και να κατηγοριοποιήσουν κάθε τύπο δαπανών για μια μεταγενέστερη ανάλυση δεδομένων.

Πιστωτικός έλεγχος

Με βάση τα συμφωνηθέντα πλάνα πληρωμών και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από κάθε μαθητή, τα μέλη της ομάδας διοίκησης μπορούν να έχουν μια πανοραμική θέα των οφειλόμενων ποσών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε για να θυμηθείτε τις επόμενες πληρωμές, καθώς το i-Nucleus θα σας ειδοποιήσει για καθυστερημένες πληρωμές, ώστε να μπορείτε πάντα να διατηρείτε υγιή ταμειακή ροή.

Αναφορά ταμειακών ροών

Το i-Nucleus σάς επιτρέπει να δημιουργείτε οικονομικές αναφορές των εσόδων και των εξόδων σας σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση. Μπορείτε να κατεβάσετε τα γραφήματα, να τα φιλτράρετε κατά εύρος ημερομηνιών και / ή υποκατάστημα και να αποκτήσετε μια ισχυρή εικόνα σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών σας.

Σύνδεση ηλεκτρονικών βιβλίων (myData)

Μέσα από το περιβάλλον του i-Nucleus μπορείτε να συνδεθείτε με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ ώστε να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα παραστατικά που εκδίδονται, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.