Διαχείριση Μαθητών

Φροντίστε το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησής σας

Διαχείριση Μαθητών

Στην καρδιά των χαρακτηριστικών του i-Nucleus είναι η διαχείριση των μαθητών. Από την επισκόπηση της ακαδημαϊκής τους εξέλιξης μέχρι τον πιστωτικό έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών, μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε την κατάσταση του κάθε μαθητή σας με απλό αλλά και ευέλικτο τρόπο.

Γραφήματα απόδοσης τάξης και χρονοδιάγραμμα

Με βάση την καθημερινή αξιολόγηση από τους καθηγητές τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, το i-Nucleus παράγει διαγράμματα και χρονικά γραφήματα τα οποία δείχνουν πως εξελίσσεται η επίδοση του μαθητή. Τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία δείχνουν εύκολα και γρήγορα πιθανά πρόβλημα, έτσι ώστε οι καθηγητές να μπορούν να βοηθήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Οι γονείς μπορούν επίσης να δουν την πορεία των παιδιών τους σε πραγματικό χρόνο στο τέλος του κάθε μαθήματος.

Καταγράψτε τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Καταγράψτε τα τεστ και τα γραπτά διαγωνίσματα των μαθητών για κάθε ένα από τα μαθήματά τους καθώς επίσης και τις βαθμολογίες τους στις τελικές εξετάσεις, ώστε να μπορείτε να δείτε την απόδοση του καθένα από αυτούς. Μπορείτε επίσης να δείτε το χρονογράφημα επίδοσης των μαθητών στα τεστ και πως συγκρίνονται οι επιδόσεις τους με τον μέσο όρο της τάξης.

Αυτόματη προετοιμασία ελέγχου προόδου

Για κάθε μάθημα των μαθητών σας, το i-Nucleus συλλέγει όλα τα σχετικά δεδομένα και μαζί με τα σχόλια του καθηγητή μπορεί να προετοιμάσει τους ελέγχους προόδου που συνοψίζουν τις επιδόσεις του μαθητή. Οι αναφορές αποθηκεύονται και αποστέλλονται αυτόματα στους γονείς.

Κατανομή τμημάτων και αναφορά ωρών

Μπορείτε να κατανείμετε γρήγορα τους μαθητές στα τμήματα με ένα μόνο κλικ. Καμία ταλαιπωρία όταν πρόκειται για την οργάνωση των ωραρίων τους, εξασφαλίζοντας ότι τα τμήματάς σας έχουν την μέγιστη πληρότητα. Μπορείτε να φιλτράρετε, να προβάλετε και να εξάγετε τις ώρες παρακολούθησης για ένα δεδομένο τμήμα ή μία χρονική περίοδο και να δημιουργήσετε αναφορές για τα μαθήματα που παρακολουθούν και για εκείνα που έχασαν.

Πιστωτικός έλεγχος και οικονομικά

Δημιουργήστε πλάνο πληρωμών για τους μαθητές σας και καταγράψτε τις πληρωμές τους με τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικών αποδείξεων. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε ή να θυμάστε για τις επόμενες πληρωμές σας αφού η πλατφόρμα i-Nucleus θα σας ειδοποιήσει για τυχόν καθυστερημένες πληρωμές. Με το εργαλείο αυτό μπορείτε πάντα να διατηρείτε υγιείς ροές πληρωμών.

Καταγράψτε τις απαιτήσεις κάθε μαθητή

Δημιουργήστε υπενθυμίσεις και παρακολουθήστε το ιστορικό κάθε σπουδαστή δημιουργώντας σημειώσεις και αποθηκεύοντας αρχεία που σχετίζονται με τον μαθητή.