Διαχείριση διδακτικού και εξεταστικού υλικού

Επαναπροσδιορίστε τη διδακτική εμπειρία

Διαχείριση διδακτικού και εξεταστικού υλικού

Το i-Nucleus προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για το σχεδιασμό των μαθημάτων και τη διαχείριση των εξετάσεων που προσφέρει το φροντιστήριό σας με έναν απλό, σαφή και δομημένο τρόπο.

Σχεδιάστε τις πιστοποιήσεις και τα μαθήματα

Σχεδιάστε τις πιστοποιήσεις του οργανισμού σας και αναθέστε τα απαιτούμενα μαθήματα. Ορίστε διδακτικές μονάδες σε κάθε μάθημα, δημιουργήστε και εκτυπώστε τα προσαρμοσμένα πιστοποιητικά, μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν τα απαιτούμενα μαθήματα.

Δημιουργήστε τη δική σας τράπεζα θεμάτων και διδακτικού υλικού

Τα αρχεία και το υπόλοιπο διδακτικό υλικό μπορούν να αποθηκευτούν από κάθε χρήστη και να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ανάλογα με τον σκοπό τους. Δεν υπάρχουν πλέον ξεχασμένα ή χαμένα αρχεία και δαπανηρές εκτυπώσεις.

Οργανωμένο και κατηγοριοποιημένο υλικό σε προσαρμοσμένους
φακέλους

Μπορείτε να οργανώσετε το διδακτικό υλικό χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες ενότητες ή μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσαρμοσμένους φακέλους, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Οργάνωση εξεταστικής ύλης και παλαιοτέρων θεμάτων εξετάσεων

Το i-Nucleus προσφέρει το μοναδικό χαρακτηριστικό να ορίζετε τις επίσημες εξετάσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι μαθητές σας, σύμφωνα με τις επιμέρους προδιαγραφές τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τράπεζα παλαιών θεμάτων και ερωτήσεων για τις εξετάσεις και έτσι να διευκολύνετε το διδακτικό έργο των καθηγητών σας.

Μείνετε στην κορυφή των επερχόμενων εξετάσεων

Ορίζοντας στις ημερομηνίες και τις ώρες των εξετάσεων των μαθητών σας, μπορείτε πάντα να έχετε μια πανοραμική άποψη των προθεσμιών, ώστε να πετυχαίνετε πάντα τους διδακτικούς σας στόχους χωρίς να ξεφεύγετε έξω από τα χρονολογικά περιθώρια των εξετάσεων.